Hiện nay do sự phát triển chóng mặt của internet và rất nhiều người sở hữu một website để có thể kinh doanh trên Internet. Cho nên dịch vụ hosting phát triển và cạnh