điện toán đám mây

Cloud hosting công nghệ điện toán đám mây mang lại lợi ích gì?

Điện toán đám mây hay Cloud Computing là mô hình điện toán cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên tính toán theo nhu cầu một cách thuận

Cloud hosting là gì? Điện toán đám mây là gì?

Đối với những khách hàng không có nhu cầu tài nguyên như CPU, RAM, HDD… lớn thì hosting vẫn là một lựa chọn tối ưu. Hosting có thể được dùng để lưu trữ web,